Национални комитети предлагат паметна плоча на ген. Иван Вълков

Национален комитет за войнишките паметници, Общобългарски комитет „Генерал Иван Вълков” и Национален комитет за възраждане на отбранителната промишленост подемат инициатива за поставяне на паметна плоча на генерал Иван Вълков в родния му град Казанлък. Те излязоха с единодушно предложение за това на 18 януари, ден преди да се навършат 144 години от неговото рождение.

Генерал Иван Вълков е личност, възприемана нееднозначно и противоречиво от поколения българи. „Това, което обаче трябва да се знае, да се подчертава и да се предава на поколенията напред, са заслугите на генерал Вълков към казанлъчани – подчерта дългогодишният и уважаван юрист Стефан Саранеделчев по време на събранието на представителите на трите национални комитета. – Неговите основни заслуги са свързани най-вече с установяването на Военната фабрика в Казанлък, което и до днес се отразява благоприятно върху икономическото развитие на града и целия регион. Той има и сериозен научен принос в областта на картографията и геодезията.” Ген. Вълков съдейства за изграждането на механотехникума в Казанлък, като по негово искане в качеството му на министър на войната през 1925 година държавата отпуска 1.5 милиона лева. Те се прибавят към дарението на друг родолюбив казанлъчанин - Иван Хаджиенов, за изграждане на професионално училище, днес ПГ „Иван Хаджиенов”.

Според председателя на Националния комитет за войнишките паметници Здравко Зафиров, инициативата за паметна плоча или друг паметен знак в чест на генерал Иван Вълков трябва да получи широка разгласа сред обществеността, като най-вече хората да научат какви са заслугите на този човек към родния му град. Още повече, че през 2020 година се навършат 145 години от рождението му и е редно годишнината да бъде подобаващо отбелязана. Тази година рождението на ген. Иван Вълков, който е обявен за Почетен гражданин на Казанлък през 1928 година, бе почетено с откриване на изложба живопис на Райна Ненова, която е секретар на Съюза на възпитаниците на военните на Негово Величество училища.