Обявен е конкурс за попълването на 314 вакантни войнишки длъжности във формированията на Сухопътните войски. Вакантните места са в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Плевен, Карлово, Казанлък, Благоевград, Враца, Асеновград, Белене, Пловдив, Смолян, Свобода, Шумен, Сливен и Мусачево. Обявените вакантни длъжности за войници в казанлъшкото военно формирование, което е част от 61-ва механизирана бригада са 25.
До 5 април кандидатите, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, трябва да подадат писмено заявление за приемане на военна служба до командирите на военните формирования чрез структурите на Централното военно окръжие (ЦВО) по местоживеене.
Конкурсът ще се проведе в периода от 19 май до 27 юни 2024 г. и включва изпит по физическа подготовка, тест за проверка на общата култура на кандидатите и събеседване.
Пълните условия на конкурса, списъци с вакантните длъжности, сроковете и документите за кандидатстване са публикувани в интернет страницата на Министерството на отбраната, рубрика „Документи“/„Обяви и конкурси“. Изчерпателна информация за спецификите на длъжностите и перспективите на военната кариера могат да бъдат получени от експертите в ЦВО.