„Арсенал“ АД - Казанлък

търси да назначи

Специалисти:

- Инженер-металург
Образование и квалификация: Висше техническо образование, специалност „Металознание и термична обработка на металите“ или други подобни; Средно техническо образование с продължаване на обучението.
Допълнителни изисквания: Разработване и внедряване на технологични процеси по термична обработка, коване и обемно щамповане на метали и сплави. Работа със специализиран софтуер.
- Инженер-конструктор
Образование и квалификация: Висше техническо образование.
Допълнителни изисквания: Разработване на конструкторска документация на приспособления и екипировка за нанасяне на химични, галванични и лакобояджийски покрития.
- Инженер-технолог на пластмасите и каучука
Образование и квалификация: Висше техническо образование, специалност „Технология на пластмасите и каучука“ или други подобни. Средно техническо образование с продължаване на обучението.
Допълнителни изисквания: Разработване и внедряване на технологични процеси за преработване на пластмаси и каучук чрез шприцване и пресоване.
- Инженер химични процеси
Образование и квалификация: Висше химическо, инженерно-химическо, средно специално химическо образование.
Допълнителни изисквания: Разработване и внедряване на технологични процеси за нанасяне на химични и галванични покрития и за защита на металите от корозия.
Кандидатите за тези позиции е необходимо да притежават личностни качества като лоялност, отговорност, инициативност, умение за работа в екип, комуникативност.

- Началник-смяна;
Образование и квалификация: Висше химическо, инженерно-химическо, средно специално химическо образование.
Допълнителни изисквания: Професионален опит 5 години.

Кандидатите за тези позиции е необходимо да притежават личностни качества като лоялност, отговорност, инициативност, умение за работа в екип, комуникативност.
- Инженер контролно-измервателни уреди и апаратура – 1 човек, висше техническо образование;
- Инженер ВиК – 1 човек, висше образование;
- Инженер енергетик – 1 човек, висше образование;

Работници по следните професии:

- Фрезисти – 11 души, мъже и жени;
- Окачествители – 5 души, жени;
- Бояджии промишлени изделия, на 8-часов работен ден – 7 души, 3 мъже и 4 жени, със средно или основно образование;
- Производствени контроли, на 8-часов работен ден – 4 души, жени, със средно образование;
- Бояджии промишлени изделия, на 7-часов работен ден – 2 души, мъже, със средно или основно образование;
- Производствени контроли, на 7-часов работен ден – 3 души, жени, със средно образование.
- Настройчици на пресови металообработващи машини – 8 души, мъже;
- Оператори на преса за метал – жени;
- Байцвачи на метали – 3 души, мъже.
- Стругар – 2 души, средно образование;
- Електрозаварчик – 1 човек, средно образование;
- Електромонтьор – 5 души, средно образование;
- Техник, електронна техника – 1 човек, висше образование;
- Инженер производство – 5 души, висше образование;
- Инженер-конструктор – 1 човек, висше образование;
- Работник озеленяване – 2 души, средно образование;
- Монтьор поддръжка инсталации и оборудване – 8 души, средно образование;
- Преносвач ръчно – 3 души, средно образование;
- Апаратчици - 2 души, средно образование;
- Машинен оператор ММ с ЦПУ – 17 души, средно образование;
- Шлосер – 1 човек, мъж, средно образование;
- Изпитател, хидравлично налягане ММ – 2 души, мъже, средно образование;
- Общ работник в промишлеността – 7 души, мъже, средно образование;
- Лакировач, метал – 4 души, жени, средно образование, работа на смени;
- Водач на мотокар - 1 човек, средно образование, работа на смени, мъже.
- Машинен оператор амуниции – 1 човек, средно образование;
- Монтажник изделия от метал /боеприпаси/ – 40 души, мъже, средно образование;
- Монтажник изделия от метал /боеприпаси/ – 20 души, жени, средно образование;
- Чистач – 4 души, средно образование;
- Монтажник изделия от метал /боеприпаси и експлозивни вещества / – 5 души, жени, средно образование;
- Машинен оператор производство експлозивни вещества – 72 души, жени, средно образование;
- Машинен оператор производство експлозивни вещества – 15 души, мъже, средно образование;
- Помпиер – 1 човек, мъж, средно (средно специално) образование, непрекъснат режим на работа на обекта – 12-часови работни смени.
- Настройчик ММ с ЦПУ – 2 души, средно специално (техническо) образование;
- Огняр – 3 души, средно образование;
- Машинен оператор компресор – 2 души, средно образование;
- Бобиньор ел. машини – 2 души, средно специално образование;
- Ел. монтьор, изграждане, поддръжка и ремонт – 5 души, средно специално образование;
- Ел. монтьор, изпитване ел. съоръжения – 2 души, средно специално образование;
- Оксиженист - 2 души, средно образование;
- Електроженист – 2 души, средно образование;
- Машинист еднокофов багер – 1 човек, средно образование;
- Работник, копач канали и изкопи – 1 човек, средно образование.
Изисквания: Умения за самостоятелна работа и професионален опит.

„Арсенал“ АД е най-големият работодател в България в сферата на машиностроенето, с широка и разностранна социална политика – предоставят се месечни ваучери за храна, осигурено е столово хранене и редица други.

Желаещите да кандидатстват за позициите могат да изтеглят документи от сайта на „Арсенал“ АД

www.arsenal-bg.com/kadri или да ги получат от Офис № 1 – Пропуски, на Централния портал, от 07.00 до 17.00 часа.

Попълнените документи могат да бъдат изпратени на електронен адрес: kadri@arsenal-bg.com или подадени на място в град Казанлък, бул. „Розова долина“ № 100, Офис № 4. Работно време на офиса: всеки делничен ден.

Тел. за контакти: 0431/57747