Младите искат да стават учители?

Засилен интерес към педагогическите специалности сред кандидат –студентите от община Казанлък, регистрират в Центъра за кандидат-студентска подготовка в града. За разлика от времето допреди 3-4 години, когато почти нямаше желаещи да учат педаготически специалности или хуманитарни, тази година това е най—масовият избор на завършилите средното си образование. Предпочитаният университет за тази цел е Тракийският в Стара Загора, следван от Пловдивския университет. Икономическите специалности са следващи в предпочитанията на кандидат-студентите, а с най- малък интерес сред тях са инженерните профили. Спаднал сериозно е интересът и към специалността Право.
В сравение с предишните години, през тази е намалял и броят на самите кандидат-студенти. Тези, които се записват, предпочита близки дестинации за висшето си образование, кандидатстват основно с оценки от матури или от предарителни изпити.