Минимум 25 милиона лева инвестиции като съфинансиране от страна на „ВиК” ЕООД-Стара Загора се предвиждат във „ВиК”-мрежата за период от 15 години, с начало от 2016-а. Това съобщи инж. Михаил Сребрев, експерт по „ВиК” в Асоциация ВиК – Стара Загора.

Днес членовете на асоциацията проведоха извънредно заседание на Общото събрание. То бе ръководено от областния управител на Стара Загора инж.Георги Ранов. Община Казанлък бе представлявана от заместник-кмета Даниела Коева.

Решено бе вноската на държавата в бюджета на Асоциация ВиК – Стара Загора за 2017 година да бъде в размер на 15 000 лева. Те представляват 35% от общия бюджет на асоциацията, останалите 65% се разпределят между общините членки на васоциацията, според броя на жителите. Годишната вноска на Община Казанлък е 5681 лева, а най-голямата община в областта – Стара Загора, ще внася над 12 000 лева.

На извънредното заседание днес бе предложен и бизнес-план за развитие дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Стара Загора за периода 2017-2021 година. Той съдържа план за отстраняване на аварии, противопожарен план, охрана на труда и редица други компоненти. Членовете на асоциацията ще разгледат бизнес плана и ще могат на следващото заседание на Общото събрание да направят своите предложения, изменения, допълнения. Едва след направените доработки и преработки той ще бъде представен пред ДКЕВР за съгласуване.

Асоциацията ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД – Стара Загора, реално работи от миналата година. Тези асоциациии, в които членуват общините, са създадени съгласно изискванията на Европейския съюз с цел в една обособена територия да има има един ВиК-оператор, който да кандидатства за финансиране в сектора по европейски програми.