Юбилейна е следващата година за първото техническо училище у нас и първото в Казанлък- ПГ „Иван Хаджиенов“.
Почти връстник на военната фабрика в града на розите, някогашното Техническо училище се ражда, породено от нуждата за технически кадри в Казанлък, къдото вече прави първите си стъпки преместената от разрастваща се София държавна военна фабрика.

Поредица от инициативи подготвя училищното ръководство на бившето Механо.
Една от амбиците на училищната управа е в чест на юбилея на Хаджиеновци да се възстанови и училищният музей.
Първата такава музейна сбирка е създадена през 2006 година, но няколко години по-късно, заради ремонт в училището, част от нея се похабява и изчезва.
Кагато преди 13 години се открива музейната сбирка в ПГ „Иван Хаджиенов“ в нея е представена тогава 80 годишната история на училището, създадено с дарение от 1 милион златни лири от казанлъчанина Иван Хаджиенов. В експозицията се излагат много снимки от училищната история, уникални курсови работи на възпитаници на гимназията, специално място е отделено на първите машини, на които са се обучавали курсистите.
Те са закупени след като първият випуск на занаятчийското училище, завършил през 1928 година, се отказва от внесената гаранционна такса и с тези средства се закупуват и първите машини за училищните работилници.
Сред интересните експонати в музея тогава е и първият огромен училищен струг, купен в началото на 40-те години на миналия век.

В една от инициативите, обявени от управата на учиилщето, чийто директор Марияна Демирева и преподавателят по химия и физика Георги Даскалов са членове на групата на „Алтернативата на гражданите“ ще се търсят именно експонати от миналото и техните истории.

Тази краеведска работа е част от мащабен регионален конкурс, под надслов „ „95 години КРЕАТИВНИ, ТЕХНИЧНИ, РАЗЛИЧНИ“.
Конкурсът е насочен към всички възпитаници на ПГ „Иван Хаджиенов“ и към цялата общественост. Той е част от мероприятията, посветени на патронния празник на училището.
Конкурсът е в три категории:

1. Техническо изобретение;
2. Есе на тема „Механото през моите очи“;
3. Експонати от миналото.
Конкурсът е без възрастови ограничения, като изпратените разработки могат да бъдат индивидуални или отборни.
Първата категория ще отличи технически изобретения, разработки, идейни проекти от сферата на компютърните технологии, машиностроенето, строителството и архитектурата. Конкурсните работи могат да бъдат на хартиен или електронен носител, предмети.

Втората категория ще отличи текстове на възпитаници, свързали живота си с ПГ „Иван Хаджиенов“/Механото/. Темата позволява да се опише спомен, преживяване, случка.

Третата категория включва предоставяне на отличителни символи на гимназията през годините /бележник, вратовръзка, барета, емблема, албум, художествени изделия, детайли, писма и др./.
Всички конкурсни експонати ще бъдат изложени в музея на училището, който ще се открие в рамките на празника през април догодина.

Като на всеки конкурс, авторите на най- добрите разработки, експонати, есета и технически изобретения ще бъдат премирани с предметни награди, а най- добрите текстове ще бъдат включени в специален сборник.

Срокът за получаване на конкурсните работи в различните категории е 14.02. 2020год. на адрес:
гр.Казанлък ул. ”Цар Борис І” №2 или pgihkk@abv.bg

Всяко конкурсно предложение трябва да съдържа информация за автоар, възрастта му, адрес /електронен, домашен/, телефон.
Награждаването на авторите на отличени разраяботки ще бъде на официална церемония на 24. Април 2020 в ДК „Арсенал“.

За повече информация и въпроси: М. Янкова 0898744362, Й. Чорбаджийска 0878743640