Късна, къса и лоша откъм рандеман и качество на розовия цвят кампания, очакват розопроизводителите от региона.
Средно с 10 дни по-късно на практика ще започне розоберът в Казанлъшко, в сравнение с предходните години.


Заради студената пролет, дъждовете, както и рязкото повишение и след отав също рязко понижеине на температурите, розови цвят на практика не може да разцъфти качествено. Това се отразява и на рандемана и качеството на розовото масло, твърдят експертите.
Капризите на времето са се отразили и на по-малкото като количество розов цвят, който се очаква.
Заради очаквана лоша реколка и по-къса кампания, никой не се наема да прогозира изкупни цени. Сега големият проблем на розопроизводетели и розопреработватели е набирането на розоберачи.


Дефицитът е традиционен, търсенето на дълготрайно решаване на проблема, неефективно.
Очаква се първите розоберачи да влезнат в градините в края на тази седмица, или началото на следващата.
Официалните първи туристически розобери са на 24 май.
Общо 8 такива за пред туристи и гости ще има в Казанлъшко до първата десетдневка на юни.


По последни данни малко над 42 хиляди декара са градините у нас с маслодайна роза. Почти половината от тях са в Казанлъшко.