Днес изтича срокът, в който новата експертна техническа комисия за рухването на част от сградата на казанлъшкото ПМГ „Никола Обрешков” трябва да приключи работа. Новата комисия бе назначена и натоварена с тази задача преди седмица, когато стана ясно, че първата такава техническа експертна комисия, назначена със заповед на началника на Регионален отдел „Национален строителен контрол" - Стара Загора, не се ангажира с изготвяне на техническа експертиза за състоянието на авариралия строеж. В направените тогава предписания за отстраняване на последиците от аварията, компетентните за това лица от първия състав на комосията, не бяха посочили конкретни мерки за преодоляването им, а само са задължили това да се направи след цялостно обследване и експертно заключение за реалното състояние на авариралия строеж.

От 7-ми юли трябваше да бъде назначена нова техническа експертна комисия, която да направи безпристрастна оценка на ситуацията. В нея трябваше да участват експерти - лица с пълна проектантска правоспособност по части "конструктивна", „архитектура" и „геология", от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Камарата на архитектите в България, Съюза на архитектите в България, Университета по архитектура, строителство и геодезия и Научноизследователския строителен институт.

Междувременно на последното си заседание Общинският съвет на Казанлък гласува предложение на общинската администрация малко над 80 хиляди лева от Бюджета на Община Казанлък за 2015 година и Инвестиционната програма, да отидат за ремонти по сградата на ПМГ „ Никола Обрешков”. Средствата са в резултат на реализирани икономии от приключили процедури по Закона за обществени поръчки.