КЕВР утвърди цените на тока от 1 юли

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цените на електроенергията от 1 юли. За битовите потребители се предвижда средно увеличение на електроенергията с 4,37%.

Средното увеличение за битовите потребители е 4,37 %. За „Електрохолд“ е предвидено увеличение с 4,24 %, на ЕВН, в чийто район се намира област Стара Загора, увеличението е с с 3,78 %, а за клиентите на „Енерго Про“ – с 5,43 %. В тези цени са включени и цените за мрежовите услуги.

КЕВР утвърди и цените на топлоенергията за следващия едногодишен ценови период от 1.07.2023 г. до 30.06.2024 г..