Казанлъшки библиотекари влизат в ролята на психотерапевти

Библиотекарите в ОБ „Искра“ ще преминат през тренингово обучение с цел да прилагат техниките на библиотерапията. По този начин те ще могат да помагат на читателите да изберат подходящата за тях литература в зависимост от вътрешните им потребности и емоционални нагласи. Чрез техниките на библиотерапията може да се въздейства върху читателската култура,върху определени елементи от личността на читателя, както и да се оказва емоционална подкрепа на хора в криза. Семинарът е предназначен за библиотекари, които проявяват интерес към темата, психолози и педагози.

Тренинговото обучение за консултанти по библиотерапия ще се проведе от 23 до 25 януари 2018 година в Казанлък в Общинска библиотека "Искра". Лектори са Дончо Донев и Минчо Николов от фондация „Институт за съвременна психология”.

В програмата на обучението са включени лекции по библиотерапия и психоанализа, библиотерапия и други психотерапевтични школи, структурни концепции за личността, библиотерапевтично консултиране, същност на концепцията „Писател – текст – читател“, техника на насочените асоциации, психология на литературното творчество и други интересни теми, свързани с лечението с книги.