След проверка от Министерството на транспорта на автогарата в Казанлък, категорията на обекта е снижена на най-ниската възможна категория – трета. Досега тя бе оценена като втора категория.
Проверяващите са констатирали редица нередности. Казанлъшката автогара няма интернет страница, на която да са публикувани списък на обслужваните автобусни линии, маршрутните разписания с часовете на тръгване и пристигане за всяка спирка, както и курсове за изпълнение с автобуси оборудвани за превоз на лица с увреждания, цени на билетите. На автогарата информацията е налична само на български, а не според изисквания на български и английски език.
За това е издадено предписание при предишна проверка на 20 април 2023 г. Проверяващите са установили, че на автогарата няма адекватна долекарска помощ – има помещение, но няма достъп до него, а фелдшер работи само по 4 часа преди обяд.
Заради всички тези нарушения със заповед на директора на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ - Борислав Муеров категорията на автогара Казанлък е понижена на трета, която е най-ниската. Автогарата е частна собственост. Преди седмица кметът Галина Стоянова сподели, че се подготвя проект за изграждане на нова автогара, която ще бъде изцяло общинска собственост.
Целта е създаването на нова система, която да гарантира предоставянето на качествени услуги за гражданите и превозвачите.