Казанлък начело на 9-ия туристически район


„Долината на розите” е деветият туристически район в България, център на който е Казанлък. Останалите осем са район „Дунав” с център Русе, район „Стара планина” с център Велико Търново, район „София” с център столицата, район „Тракия” с център Пловдив, район „Рила –Пирин” с център Благоевград, район „Родопи” с център Смолян, район „Северно Черноморие” с център Варна и район „Южно Черноморие” с център Бургас. В нашия район, наречен „Долина на розите”, са включчени общо 19 общини, като Казанлък бе определен за център.

Съгласно Закона за туризма всеки район се ръководи от Организация за управление на туристическия район, която се учредява при наличието на 4 общини на неговата територия, една областна администрация и две туристически сдружения, вписани в националния туристически регистър. Предвид отговорностите, които носи центърът, Община Казанлък се явява учредител на органа, който ще ръководи туристическия район, за което е необходими решение на Общинския съвет. Такова предстои да се вземе на редовното заседание утре, а кметът Галина Стоянова да бъде упълномощена да представлява общината в новата организация. Бюджетът на новосъздаващата се организация ще се формира от членски внос, приходи от стопанска дейност, предоставяне на платени услуги, средства от различни програми, дарения.

Туристически район „Долина на розите” обхваща общините Антон, Гурково, Златица, Казанлък, Карлово, Копривщица, Мирково, Мъглиж, Николаево, Павел баня, Панагюрище, Пирдоп, Сливен, Сопот, Стрелча, Твърдица, Хисаря, Чавдар и Челопеч. Основният акцент тук ще бъде здравният и културният туризъм с допълнения като балнео- и СПА туризъм, културно-познавателен и фестивален, приключенски и екотуризъм, планински пешеходен, винен туризъм.