Кампания за събиране на срeдства за Сензорна стая стартира Сдружение " Бъдеще за децата"

Кампания за набирането на средства - онлайн, за оборудване на стая за Сензорна терапия и мултисензорна стимулация стартира Сдружение „ Бъдеще за децата” в Казанлък . За стаята са необходими близо 2 хиляди лева, към момента от сдружението са осигурени 600лв. Средствата ще бъдат набирани към социалната мрежа за дарители Платформата.bg, създадена от Фондация "Помощ за благотворителността в България".

На първо време стаята ще бъде оборудвана с гимнастически дюшек, стреч люлка, стреч чувал, люлка - утроба, шест броя психомоторни 3D модула , модули за малък басейн за психомоторика с топки, гимнастически топки, модул – дъга, малка пързалка, два барбарона, баланс уреди за ерготерапия и един уред за цветомузика.

Стаята ще бъде използвана от деца със специфични потребности - детска церебрална парализа, проблеми от аутистичния спектър, сензорно-интегративна дисфункция, сензорни нарушения, езиково-говорни нарушения, поведенчески проблеми, Синдром на Даун и от здрави деца. Сдружение „Бъдеще за децата” работи с деца със специални образователни потребности от своето създаване, а от 2008 година притежава и Лиценз за предоставяне на социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания, като от 2014 година тя е държавно делeгирана. Сензорната стая ще бъде ползвана от клиентите на този Център, като идеята на „Бъдеще за децата” е тя да се ползва и от други социални услуги за деца, които работят на територията на община Казанлък и Ресурсен център Стара Загора.