В Мултимедийната зала на ИМ „ Искра“ е подредена фото-документална изложба представяща 155 – годишната история на библиотечната и читалищна дейност в Казанлък. Изложбата е подготвена и реализирана от Библиотека „ Искра“, ИМ „ Искра“ и Художествената галерия. В нея са експонирани фотоси и документи, свързани със създаването на първото читалище в Казанлък през 1860 година, създаването през 1873 година на Ученическа дружина „ Искра“ и след това на Ученолюбива дружина „ Искра“ и читалище „ Искра“. Едни от интересните експонати в изложбата са портретът на Йордан Стателов, който възобновява читалищната дейност в Казанлък през 1873 година и Уставът на Ученолюбива дружина „ Искра“, написан от Петьо Ганин – художник – зограф, съратник на Васил Левски в дейността му в Казанлък при създаването на Революционния комитет. В изложбата са представени изключително ценни експонати – книги, отчетни доклади на читалището, предоставени от библиотека „ Искра“, снимки, документи, афиши от 19 век, издавани по повод годишнини и събития, организирани от читалището, съхранявани във фондовете на музея. Показани са и сградата на читалището от 1901 година, новата сграда от 1937 година, която свързва читалището с библиотеката и музея, където в момента се помещава днешната библиотека на Казанлък.“ Изключително ценни са и три истински произведения на изкуството – поздравителен адрес от 1923 година, направен от художника Никола Кожухаров по повод 50-годишнината на Ученолюбива дружина „ Искра“, поздравителен адрес от Петър Топузов за създаването на музея през 1921 година, направен от художника Иван Милев“, разказва уредникът в ИМ „ Искра“ Пепа Коскина. Интерес представляват и изложените венетки от художника Генчо Стайнов, изработени за корица на юбилеен сборник.
Табла в изложбата представят будителите на Казанлък, една голяма част от които излизат от Ученолюбива дружина „ Искра“ – Петър Топузов, Иван Енчев – Видьо, Димитър Чорбаджийски – Чудомир, създателят на Ученическата дружина Йордан Стателов, Емануил Манолов, Петко Стайнов.