Изкуствен интелект забързва ЯМР Facebook и Департамента по радиология от Факултета по медицина в Университета в Ню Йорк създадоха изкуствен интелект, който може да забърза правенето на снимки с Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР). В някои случаи получаването на детайлно изображение отнема повече от час, изисквайки от пациентите да лежат неподвижни през цялото време. Проучването им цели да открие дали заснемането не може да става до десет пъти по-бързо, използвайки новите умни технологии.

Машините за Ядрено-магнитен резонанс събират данни и ги превръщат в снимки на вътрешността на тялото. Колкото по-голяма е площта, нуждаеща се от сканиране, толкова по-дълго е времето за заснемане. Алгоритъмът цели да позволи заснемането на по-малко сурови кадри, а невронни мрежи ще запълват празнините.

„Ключът е в обучаването на изкуствени невронни мрежи в разпознаването на основната структура на изображенията с цел запълването на празнините от по-бързото сканиране“, споделят изследователите в публикацията си.

Проектът ще използва общо 10 хил. клинични случая и 3 млн. ядрено-магнитни снимки. Щом бъде готов, кодът на проекта ще бъде отворен и достъпен за други учени.

Времето за сканиране може да бъде намалено без загуба на качеството. Това ще позволи на повече пациенти да преминат през звената за ядрено-магнитен резонанс в болниците. Учените смятат, че същата технология може да бъде използвана за ултразвукови снимки.