Изцяло обновеният стол на територията на Завод 4 в Мъглиж, който е част от структурата на „Арсенал“ АД, бе открит днес. Лентата прерязаха изпълнителният директор на дружеството инж. Николай Ибушев и директорът на Завод 4 Георги Ненчев.„Това е поредното мое радостно изказване по повод поредното радостно събитие с голямо социално значение“, така се обърна към присъстващите работници и служители на мъглижкия завод инж.Николай Ибушев. Той подчерта инициативността на синдикалната лидерка на завода Мария Мазнева, която той нарече неуморима в настояванията си пред ръководството за едни или други подобрения в социалната сфера. Шеговито, но и насериозно, инж. Ибушев подчерта, че работещите тук се хранят с най-екологичната храна, защото всеки продукт се закупува със сертификат, а цената на обяда е най-ниската в целия старозагорски район.


Изпълнителният директор на „Арсенал“ благодари на ръководството на Завод 4 с директор Георги Ненчев, на ръководството на КНСБ, на кметовете на община Мъглиж и на община Казанлък.Само за месец и половина строителите са извършили целия ремонт на стола в Завод 4, подчерта директорът Ненчев. Базата е напълно обновена и модернизирана, за зимата е монтирано лъчисто отопление. Капацитетът на стола е 200 души.


През последните три години инвестициите на територията на завода в Мъглиж са огромни, непознати от неговото създаване през 1968 г. На практика те са довели до четирикратно увеличение на работещите в него само за последните 3 години, подчерта Николай Ибушев. В момента тук работят 1900 души, а строителството на нови цехове продължава.
Предстои откриването на още два стола в Мълиж, както и възстановяване на столовете по заводи на площадката в Казанлък.


Инвестицията, обновлението и разширението на производствената база на територията на Мъглиж са без аналог от създаването на площадката там досега. Само преди два месеца на терторията на завода са открити три изцяло нови цеха, създадени като разширения на съществуващите производства. Новите помещения са изградени по всички най-съвременни правила за безопасни условия на работа и пожарна безопасност, оборудвани са с модерни машини, разполагат с нови вентилационни системи.

В момента усилена строителна работа кипи и на територията на завод 3 в „Арсенал“. Изграждат се нови цехове, извършва се подмяна на паропроводните инсталации, както и удължаване на газопровода.

Откриването на обновения стол в завода в Мъглиж бе уважено от ръководния екип на „Арсенал“ АД, от заместник-кметовете на община Казанлък Даниела Коева и на община Мъглиж Методи Марков, от председателя на КНСБ на „Арсенал“ Атанас Бозов, синдикалисти. А присъстващите на церемонията работници и служители веднага след прерязването на лентата имаха възможността да ползват новата социална придобивка.