Преди заветния 10 ноември 1989 година настъпват редица промени в териториално-административното деление на България. От началото на 1988 г. се премахват окръзите и селищните системи и се създават области, общини и кметства.

Христо Копчев

След проведените избори на органи за местното управление през февруари 1988 г. е избран нов състав на Изпълнителния комитет на Общинския народен съвет в Казанлък. За председател е избран Христо Копчев, заместник-председател става председател -Тенчо Йовчев, секретар - Красимира Харизанова и членове: Антония Кавалджиева, Асен Лунганов, Васил Пейчев, Любомир Дянков, Пенка Христова, Харалан Чемширов, Христо Христов и Янка Найденова.
На практика кмет на Казанлък е Христо Копчев, който преди това е директор на НИТИ. Той ръководи общинските дела до януари 1990 година. През 1988-1989 г. са усвоени над 72 млн. лева капитални вложения. Работи се по допълнителното водоснабдяване на Казанлък и селата Енина, Крън, Хаджи Димитрово от район “Северни кладенци “ и “Тунджа запад”, където се завършени І и ІІ етап на строителство. С това на Казанлък се осигуряват допълнително по 50 л./сек питейна вода. Въвежда се в експлоатация тласкател 2,9 километра. В края на 1989 г. е пусната в експлоатация пречиствателната станция на "Арсенал"АД. Предвижда се ускорено изграждане на Градската пречиствателна станция, като за целта са предвидени средства в размер на 2 916 000 лева. За периода 1988 - 1989 година са завършени близо 1000 апартамента.

След промяната на 10 ноември 1989 г. се извършват промени и в състава на ИК на ОбНС. Христо Копчев подава оставка и за председател на ОбНС от януари 1990 г. е утвърден Любомир Дянков, за зам.-председател - Тенчо Йовчев и секретар - Красимира Харизанова. В края на м. август Тенчо Йовчев подава молба да бъде освободен от заеманата длъжност.

Точно преди месец, на 3 март 2019 година, кметът, управлявал Казанлък на границата между социализма и демокрацията - Христо Копчев, напусна този свят.

Любомир Дянков

Със заповед на Министерски съвет от 24 октомври 1990 г.е назначен Временен изпълнителен комитет на ОбНС град Казанлък с квоти от всички политически партии в състав: председател - Любомир Дянков /БСП/, зам.-председател Петър Попов /СДС/, секретар Венета Чуканова /БЗНС/, членове Румяна Друмева /БСП/, Константин Пътников /СДС/, Стефан Бакърджиев /СДС/, Ирина Бакова /ДПС/ и Христо Лесов /Отечествен съюз/.

Така в първите месеци от демократичните промени в Казанлък, след инженера Христо Копчев, кметските дела поема друг инженер - Любомир Дянков. Основната му задача, както и тази на Временния изпълнителен съвет е да състави временни управи на населените места на територията на Общинския народен съвет – Казанлък и да създаде предвидените в закона организационни,технически и финансови предпоставки за провеждането на избори за народни представители и местни органи на държавната власт през м. октомври 1991 г.


Атанас Койчев

Със заповед на Министерски съвет от 30 януари1991 г. се освобождават Любомир Дянков от длъжността председател на ВрИК - Казанлък, Костадин Пътников и Христо Лесов от длъжността членове на ВрИК - Казанлък. На тяхно място се назначават Атанас Койчев за председател на ВрИК - Казанлък, Йордан Лучански и Красимира Харизанова за членове на Временния изпълнителен комитет. През м. август 1991 г. ВрИК приема разработения и актуализиран бюджет на общината за бюджетната 1991 г. в размер на 139 059 000 лева. През същия месец са изградени кметските поземлени комисии и е утвърден техния състав и членове. През м.септември 1991 г. е приет списък на секционните избирателни комисии и техните членове в Казанлък и общината за изборите на 13 октомври 1991 г. - общо 121 избирателни секции. През м. септември и октомври се извършват персонални промени в редица секционни избирателни комисии в града и селата.

Атанас Койчев ръководи Общината до 30 септември 1991 година.