Той и колегите му отговарят за цялата енергийна система на „Арсенал“: над 600 километра подземни кабели, 11 подстанции и 150 трафопоста. За сравнение, в целия Казанлък те са около 390. И всичко при тях е много голямо: като напрежение, размери и габарити. Всичко това е под тяхната юрисдикция и е тяхна грижа. Основна. И голяма отговорност.


Само един трафопост да излезе от строя и три цеха излизат навън, казва с усмивка и на бързо кафе инж. Мирослав Петров - началник на електроцеха в „Арсенал“. Той, заедно с още 23-ма колеги, както и с главния енергетик на завод 12 инж. Хари Караминчев и директора на Завод 12 инж. Кънчо Крачанов, са тези, на чиито отговорност, действия, преценки, управленски решения и работа се крепи енергийната система на голямата фирма. Габаритите и параметрите, с които работят, са огромни и трудно разбираеми за лаик човек в тази сфера: около 30 мегаватчаса електроенергия средно се консумира на час, поддръжка на съоръжения от 110 и 20 киловолта, транформатори с височина 8 метра и фазомери по 1,20 метра дължина. Това са само част от мащабите, в които и с които преминава ежедневието на тези мъже от електроцеха с най- важната задача: така да поддържат ел. съоръженията, че на практика да минимизират до нула авариите или други смущения по системата. Стане ли нещо такова обаче, имаме 30 минути да реагираме и локализираме аварията, казва инж. Петров, за когото безопасността на работещите във фирмата и тази на хората от електроцеха, е най-важното нещо. Иска се много кураж да влезеш в трафопост с високо напрежение или да работиш с такива мащаби, споделя електроинженерът, за когото няма тайни в ел. системата на „Арсенал“. Не само защото той е човекът, който ежемесечно отговаря, планира и заявява нужното количество ел. енергия за следващия месец, които фирмата да закупи.
От 2000 година „Арсенал“ е една от първите фирми в страната, които са на свободния енергиен пазар, казва инж. Петров.


В ежедневието на началника на електроцеха е и всичко, свързано с профилактиката и аварийната работа по ел. съоръженията на територията на фирмата. Тежка отговорност с хиляди волта напрежение. Отделно от това са и грижите по поддръжката на ел. системите и съоръженията, ВиК комуникациите, свързани с ел. захранване, ел. лабораторията, ел. мрежата и работата по модернизацията й.
Благодарен е на колегата си и пряк ръководител инж. Крачанов, а чрез него и на изпълнителния директор на „Арсенал“ Николай Ибушев и цялата управа, за разбирането относно важността на работата им.
В последните две години се направи много по модернизацията на ел. мрежата и ел. съоръженията в „Арсенал“, вложиха се много средства, подмениха се много от старите съоръжения, модернизираха се други, закупи се и се купува нова техника, с която не само нашата работа се облекчава, но като цяло енергийната система на „Арсенал“ става по-устойчива и безаварийна, споделя за читателите на вестника началникът на електроцеха.
Благодарение на разбирането на ръководството, арсеналските ел. техници и специалисти, колегите на инж. Петров, са подменили и модернизират не една подстанция на територията на фирмата. Последната им такава работа е в подстанция Мъглиж, където са изградили на практика една изцяло модерна подстанция и сменили 40-годишни маломаслени прекъсвачи с вакуумни. Сега се изгражда и втората такава, пак там.
За инж. Петров това е особено важно, с оглед на пестене на време, пари, честота на авариите. Последното означава основно загуба на пари, а това е недопустимо за мащабите и оборотите, на които работи „Арсенал“.
Затова и превенцията, и модернизацията в нашата работа са от изключително значение, разсъждава на глас електроинженерът. В първите години, когато започнал работа на голямата основна площадка в „Арсенал“, след година чиракуване като ел. техник в завода в Шейново, в „Арсенал“ работещите в електроцеха правили на година по 100 муфи. За пресния възпитаник тогава на Техническия университет в Габрово това било изумително много работа по обем. Сега, с новите техники и подмяната на голяма част от комуникациите, техният брой е значително намален, казва инж. Петров.
Той и момчетата му в последно време имат още няколко повода да идват с желание на работа и да дават всичко от себе си. Първо, управата е оценила по достойнство техния труд. И после - закупени са нови машини - две нови автовишки - електрична и дизелова, нова електролаборатория, последна дума на техниката, от австрийската фирма BAUR. С нея работят 16 души, които отстраняват прецизно и бързо авариите.
Близо половин милион лева са вложени в модернизацията на различните ел. съоръжения във фирмата само в последните месеци. Модернизирана е и Главната подстанция. Предстоят през настоящата година още нови вложения и нови модернизации на ел. съоръженията, подмяна с ел. газови прекъсвачи на главното захранване и други. Само на площадката в Мъглиж, в подстанцията, вложенията ще са над 200 хиляди лева, изчислява Мирослав Петров. А това за специалиста-инженер означава само едно: по-надеждни и модерни системи, по-висока производителност.
„Ние сме си свършили работата, ако нямаме работа“, обобщава философията и спецификата на работата в електроцеха инж. Мирослав Петров. Благодарен е за доверието и уважението, което той и колегите му имат помежду си и без които не върви както трябва нито една работа в колектив, още повече със специфичен климат - „под високо напрежение“, признава с усмивка началник Петров.
Ние работим с високо напрежение, големи волтажи и тук професионалната компетенция на всеки един от нас е от жизненоважно значение, добавя той. Затова и толкова трудно се постъпва там на работа, ситото е ситно, подборът прецизен, защото е важно да си добър специалист. Да ти вярват останалите.

На сн. екипът на Електролабораторията

В последните месеци и година успяхме с колегите да направим добър колектив от компетентни и можещи електричари, инженери, хубавото е, че идват и млади хора, споделя още инж. Петров.
Сред цеховите кадрови гордости е и 27-годишният инж. Стефан Карагьозов, отговорник на ел. лабораторията, който с опита и хъса си за работа вече дори е бил сред отличените служители на фирмата в арсеналската Алея на славата.
Търсим хора с опит, с желание за работа и знания, мотивирани да учат и нови неща, издава своите подборни кадрови критерии началникът на арсеналските ел. специалисти.

Отвъд работата, поколенческият арсеналец разтоварва с игра на шах. Бил по-добър напоследък, но доскоро жена му го биела често в играта. За пораженията си на дъската има обяснения: тя играе по-често от мен, има тренинг. При нас, като има аварии, работим докато ги отстраним, независимо колко е часът, и разказва, че така започнал и първият работен ден на новата година. Работа до 22 часа заради авария в цех.
Че „Арсенал“ ще е професионалният му пристан, било разписано още в семейството на Миро Петров: покойният му баща, доводчикът от Завод 6 Йордан Петров е бил дълги години във фирмата, майка му – София Петрова, с десетилетия стаж в АРИЕЛ на Завод 2.
Докато разказва за работа си и на колегите, телефонът на електроинженера не спира да звъни. Във всеки един момент трябва да знам какво става по съоръженията и как работят те, свива в крива усмивка извинението си за накъсания разговор началникът. И става.
За да поеме в поредните задачи от деня. С високо напрежение. Трифазен ток. Какъвто тече в голямата 600-километрова ел. мрежа на „Арсенал“.
Напрежение, пряко и преносно, трудно за сдъвкване от „цивилен“ мозък. Но пък превърнало се в избрано съзнателно ежедневие за началника на електроцеха в „Арсенал“ и неговите колеги.
Напрежение, без което нито един делник няма да е добър.