Строителният инженер Кънчо Христов е единственият допуснат до конкурса кандидат за поста началник на този важен и стратегически за привличането на европейски средства общински отдел, става ясно от публикувано съобщение на официалния сайт на община Казанлък. Недопуснати до конкурса, обявен с кметска заповед на 6 янураи тази година няма.

Най- вероятно и поради причини, че е нямало други кандидати.

Утре ще бъдат обявени резултатите от представената концепция от кандидата, както и датата, мястото и часа за провеждане на допуснатия до защита на концепция кандидат, става ясно още от съобщението, подписана от зам. кметът Лилия Цонкова, която е председател на конкурсната комисия.

Името на инж. Кънчо Христов се свързва с реконструкцията и модернизацията на градската пречиствателна станция за отпадни води.Проектът бе на стойност 23 млн. лева, основно европейски средства и една от крайните му цели бе Градската пречиствателна станция след реконструкцията да произвежда биогаз.


Инж. Христов е на работа в общинската администрация от 2012 година. Преди това е работил в София и в САЩ.

Междувременно Община Казанлък пусна още един конкурс- за юристконсулт отдел за отдел "Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси". За позицията няма изискуем миниму от професионален опит.