Инсултът е най-значимото заболяване в България, причина № 1 за смъртност, със статистически показатели, превишаващи многократно тези в останалите европейски страни. Ежегодно се регистрират над 45 000 нови случая, а повече от 1,5 милиона българи се засегнати пряко или косвено.

Община Казанлък се включва в Национална кампания „ВСЯКА МИНУТА Е ЦЕННА! НАУЧИ СИМПТОМИТЕ НА ИНСУЛТА“ по повод 29 октомври 2023 г. – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ИНСУЛТА на Асоциация за инсулт и афазия. В Информационния център на Общината, в здравните и социални заведения желаещите могат да намерят повече информация за самото заболяване.

Целта на кампанията е да се повишат познанията на обществото за симптомите на инсулта и правилното поведение при тяхното установяване. Това е критично познание, разпространението на което пряко влияе върху адекватната помощ за пострадалите в острата фаза на заболяването.