Глобалната икономика нараства с 5%, сочат прогнози

Прогнозата е глобалната икономика да нарасне с около 5% през 2021. Това би бил най-бързият темп, регистриран през 21-ви век, връщайки глобалната икономика до предпандемичните й нива на производство до края на 2021 или началото на 2022. Това са прогнозите, публикувани в Глобалната икономическа перспектива на PwC за 2021.

Изданието разглежда ключовите теми за 2021 г., свързани с „рестартирането“ на икономиките, уменията и обществото. Очаква се растеж, който обаче ще бъде неравномерен и ще зависи от успешното и бързо внедряване на ваксини и продължаващите приспособителни фискални, парични и финансови условия в по-големите икономики на света. Друга ключова тема ще е как тласъкът за възстановяване и растеж може да се синхронизира с инвестициите в зелена инфраструктура, създавайки повратна точка в борбата срещу изменението на климата.

Въпреки прогнозираното увеличение с 5% в пазарните валутни курсове тази година, следващите три до шест месеца вероятно ще продължат да бъдат предизвикателни, особено за страните от Северното полукълбо, които през зимните месеци могат да бъдат принудени да въведат допълнителни локални или цялостни икономически локдауни (както наскоро във Великобритания). Производството в някои напреднали икономики например може да се свие през първото тримесечие и растежът като цяло е по-вероятно да се засили през втората половина на годината, когато се очаква големите напреднали икономики да са ваксинирали поне 2/3 от населението си.

„След като вирусът бъде овладян, вниманието на политиците ще трябва да се съсредоточи върху поставянето на основите за устойчив и приобщаващ растеж, като се обърне специално внимание на създаването на работни места и зелената икономика. Бизнес лидерите сега трябва да планират както по отношение на растежа, така и по отношение на инвестициите, включително повишаване на квалификацията на работната сила”, казват анализаторите от PwC.

В световен мащаб анализът посочва, че производството на електроенергия от възобновяеми източници продължава да става все по-ключово, като капацитетът на фотоволтаичната енергия (PV) вероятно ще се увеличава с бързи темпове на фона на нарастващия капацитет в ЕС, Индия и Китай. Ако настоящите тенденции се запазят, фотоволтаичната енергия е на път да надмине природния газ през 2023 г. и енергията от въглища през 2024 г.