Трите частни енергийни дружества, както и държавният "Електроенергиен системен оператор" (ЕСО) ще получат над 380 млн. лв. европейско финансиране, за да модернизират и дигитализират електроразпределителните и електропреносните си мрежи.
Грантовете ще дойдат от специално създадения през 2021-та европейски Модернизационен фонд за подпомагане на зеления преход и подобряване на енергийната ефективност в ЕС. Министерският съвет одобри списък от четири приоритетни проекта за финансиране със средства от фонда, съобщиха от правителствената пресслужба. Сред заложените инвестиции са внедряването на близо 450 000 дистационни интелигентни електромера, дигитална трансформация и онлайн управление на процесите в електроенергийните мрежи, изграждане на пунктове за зареждане на електрически превозни средства и др.
Предстои министърът на енергетиката да представи проектните предложения на компаниите за разглеждане и одобрение от Европейската инвестиционна банка и от инвестиционния комитет към Модернизационния фонд.
За първи път български компании получават финансиране от този фонд, чието предназначение е гарантирането на енергийната сигурност, повишаването на електроенергийната ефективност и намаляването на нивото на въглеродния диоксид.
Фондът се пълни с отчисления от търговия с квоти за емисии парникови газове - всяка година 2% от общото количество квоти се продават чрез търг като до 2030 г., като се очаква набиране на близо 41 млрд. евро при средна цена за квоти въглеродни емисии от 65 евро за тон. Достъп до това финансиране имат компании от десет държави от ЕС с по-ниски доходи (включително България) - тези, в които БВП на глава от населението е под 60% от средната стойност на ЕС към 2013 г. Идеята е модернизацията на преносните мрежи да става, без това да натоварва крайните потребители с по-високи цени на електроенергията.
Все пак одобрените за финансиране български проекти ще трябва да осигурят и собствено финансиране от общо 187 млн. лв. Освен България достъп до финансиране от Модернизационния фонд имат още Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия. Досега всяка една от тези държави вече е защитила проекти пред фонда - Чехия (320 млн. евро), Естония (24,59 млн. евро), Хърватия (2,15 млн. евро), Унгария (34,28 млн. евро), Литва (28 млн. евро), Полша (346,40 млн. евро), Румъния (22,99 млн. евро) и Словакия (120 млн. евро).
По линия на Плана за възстановяване и устойчивост също е предвидено финансиране на проекти за модернизация и дигитализация на електроенергетиката, но те са предназначени само за държавното дружество ЕСО.