Eлектронни разписания ще указват движението на автобусите в Казанлък


Очаква се през 2018 година общественият транспорт в Казанлък да бъде модернизиран, а липсата на всякаква информация за разписанието на автобусите по спирките да бъде заменена със светещи информационни табла. Те ще показват разписанието на градските автобуси и ще отразяват до минута тяхното движение по дадена линия. Съвременната визия на градските спирки е заложена в инвестиционния проект „Интегриран градски транспорт – Етап 1”, с който Община Казанлък ще кандидатства за финансиране по Оперативната програма „Региони в растеж“. Стойността на проекта е 3.4 милиона лева. В проекта влизат още дейности като реконструкция на бул. „Розова долина” до ул. „Бачо Киро” (до БИЛЛА), закупуване на 6 електробуса и зарядни станции за тях, GPS-устройства за автобусите по градските линии, специализирана компютърна система за управление и рехабилитация на автобусните спирки.


Прединвестиционното проучване и финансовият анализ на цялата система на градския транспорт в града преминаха обществено обсъждане на 4 октомври, а на предстоящата сесия на Общинския съвет проектното предложение е включено за одобрение от общинските съветници.


Промяната, която администрацията предлага и която бе подкрепена от ПК по устройство на територията, строителството и транспорта с председател Цветан Шиков от групата съветници „Експерти за Казанлък”, е да бъдат намалени автобусните спирки на територията на град Казанлък, където ще се поставят електронните информационни табла. От 77 да станат 50, като се обхванат само тези, по които целодневно се движат градските автобуси. Спестените средства, предвидени за електронни разписания на останалите 27 спирки, да бъдат насочени за обновяване и ремонт на самите спирки, е промяната, която предстои да се разгледа на редовното заседание на местния парламент в края на месец ноември.


При положение, че инвестиционният проект за изграждане на интегриран градски транспорт получи финансиране и бъде реализиран, общественият транспорт в Казанлък ще придобие много по-добра, съвременна визия. И казанлъчани, и гостите на града вече ще имат пълна информация кой автобус кога идва и закъде пътува. Нещо, което години наред липсваше в града на розите. И една идея в допълнение – след спирките или успоредно с тях да бъдат поставени табели с имената на улиците.