ЕК одобри схемата от 150 млн. евро за подкрепа на малкия бизнес у нас

България получи одобрение от Европейската комисия за 150 млн. евро (приблизително 294 милиона лева) държавна помощ, предназначена за малките и средни предприятия, пострадали от епидемията от Covid-19, съобщи Комисията.

Схемата е одобрена съгласно Временната рамка за държавната помощ, приета от ЕК.

Тази схема в размер на 150 милиона евро ще позволи на България да подкрепи малките и средните предприятия под формата на капиталови и квазикапиталови инвестиции в размер до 800 000 евро на дружество. Това ще помогне на предприятията да посрещнат нуждите си от ликвидност в тези трудни времена, казват още от Комисията.

Схемата, която ще бъде отворена за МСП, осъществяващи дейност във всички сектори с някои изключения, определени от България, има за цел да подобри достъпа до ликвидност на тези предприятия, които са най-силно засегнати от икономическото въздействие на избухналата пандемия от коронавируса, като по този начин им се помогне да продължат дейностите си, да започнат да инвестират и да запазят работните места.

Източник: Economy.bg