Август 2023-та ще бъде един от редките месеци, през който ще настъпят две пълнолуния – в началото и в края на месеца. В такива случаи второто пълнолуние се нарича Синя Луна - название, което обаче няма нищо общо с видимия цвят на Луната, поясняват българските специалисти от катедра „Астрономия“ при СУ „Св. Климент Охридски“.
Моментите на двете пълнолуния ще бъдат близки до тези на лунните перигеи (най-близкото разстояние до Земята), което означава, че пълнолунията ще бъдат също така и суперлуния.
Първото пълнолуние и Супер Луна ще настъпят на 1 август в 21:31 ч. българско време и ще предхождат с 8 часа и 22 минути лунния перигей на 2 август в 5:53 ч.
Второто пълнолуние ще е на 31 август в 4:35 ч. и ще настъпи 12 часа и 43 минути след перигея на 30 август в 15:52 ч., уточни физикът. Второто суперлуние ще бъде и Синя Луна, тъй като се случва в рамките на същия месец.
Ефектът от суперлунието не бива да се бърка с често наблюдаваната илюзия „огромна изгряваща Луна“ и аналогично „огромно изгряващо Слънце“.