Двама са кандидатите за Обществен посредник на Казанлък. Това са педагога Светослава Петрова и икономиста Мария Бресковска -Стоянова.
Подадените от тях документи ще бъдат разгледани от Комисията по номинация на обществен посредник, избрана с решение на Общинския съвет, след което кандидатите отговарящи на изискванията ще бъдат поканени на изслушване.
Временната комисия се състои от петима общински съветници, двама представители на неправителствени организации и двама журналисти. След изслушването, тя ще внесе кандидатурите за разглеждане в Общинския съвет. Общественият посредник се избира с решение на казанлъшките старейшини, с квалифицирано мнозинство от 2/3 от Общинския съвет.