Успешното прилагане на дуалното обучение в Казанлък и резултатното взаимодействие между ПГ „Иван Хаджиенов” и „Арсенал” АД при създаването на средни техници е обект на интерес от страна на представители в международния проект Трансгранично сътрудничество „Дунав”.


По покана на ТПП-Враца делегация от 10 души от Унгария, Германия, Сърбия, Словения, Словакия и Австрия ще посети България, като част от визитата ще се осъществи в Казанлък. Участниците ще се запознаят на място с прилагането на дуалното обучение в Механотехникума, който е първото у нас средно училище, започнало работа по швейцарската програма ДОМИНО, след което ще посетят „Арсенал” АД. Най-голямото машиностроително предприятие в България провежда практическото обучение на най-голям брой ученици в България по две специалности – „Машини и системи с ЦПУ” и „Мехатроника”.