До Стара Загора: Премиерът Кирил Петков инспектира изграждането на интерконектора Гърция-България

Министър-председателят Кирил Петков ще инспектира изграждането на междусистемната газова връзка Гърция-България днес, 18 март, в района на Стара Загора, до село Малко Кадиево. За това съобщи правителствената пресслужба.

Проектът IGB е от ключово значение за повишаване на сигурността на доставките и за осигуряване на диверсификация на източниците на природен газ за България и региона на Югоизточна Европа. Интерконекторът е част от стратегията за по-голяма интеграция на пазарите на газ, която включва проекти за взаимосвързаност България - Гърция, България - Румъния, Румъния - Унгария. Навременното въвеждане на газопровода в експлоатация ще позволи достъп до разнообразни източници на природен газ и LNG, ще стимулира конкуренцията на пазара и ще доведе до осезаеми позитиви за крайните потребители.

Междусистемната газова връзка Гърция – България се проектира за пренос на природен газ между двете страни, чрез свързване с националната газопреносна мрежа на "Булгартрансгаз" ЕАД, в близост до гр. Стара Загора, с газопреносната мрежа на "ДЕСФА" С. А. - Гърция, в района на гр. Комотини. Проектът се реализира от смесено инвестиционно дружество "Ай Си Джи Би" АД, с акционери Българският енергиен холдинг ЕАД (50%) и гръцкото инвестиционно дружество IGI Poseidon (50%). Акционери с равни дялове в IGI Poseidon са DEPA, Гърция и Edison, Италия.

Газовата връзка е с дължина от 140 км на българска територия. Предвиденият първоначален капацитет на интерконектора е 3 млрд. м3/год., а максималният до 5,5 млрд. м3/год. на следващ етап. Газопроводът IGB ще бъде с диаметър на тръбата ~813 мм и с налягане ~ 57 бара на входната точка и налягане на изходната точка ~ 42 бара.

Междусистемната газова връзка Гърция – България e обявена от Европейската комисия за проект от общ интерес на ЕС.

Източник: Министерски съвет