До 3 000 лева глоба, ако не  си регистрираш домашното стопанство

От 300 до 3000 лв. се предвижда да бъде глобата за стопанин, който отглежда животни в обект, нерегистриран по определения от Закона за ветеринарно-медицинската дейност ред. Това се отнася за домашните стопанства. Промените в Закона са публикувани на сайта на Земеделското министерство за обществено обсъждане до началото на декември.

Според проекта, ще могат да се отглеждат до три прасета в домашното стопанство.


За фермерите санкцията ще е от 1000 до 4000 лв. Регистрацията на стопанствата е безплатна, но условията са утежнени, според запознати.
За целта стопаните ще трябва да извадят от кметствата нотариални актове или удостоверения за търпимост.
Отказът стопанин да унищожи болно животно, при наличие на ветеринарни разпоредби за това, ще се санкционира с глоби до 1000 лв. при първо нарушение и до 3000 лв. при повторно.
За фирмите санкциите започват от 3000 лв. до 5000 лв. при второ нарушение.
Според предложените промени, глоби ще грозят и ветеринарните лекари.
Ако те не изпълняват задълженията, свързани с личните стопанства, ще бъдат санкционирани със суми от 400 до 2 000 лева.

При повторно нарушение санкцията може да стигне и 4 000 лева.