До 10 май се приемат документи за саниране на жилищни сгради

Община Казанлък определя крайна дата 10 май 2023 г. за прием на заявления по процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“. Срокът е определен, съгласно насоките на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, отчитайки необходимото време за проверки и други подготвителни дейности,

Общината информира Сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради, че документи за включване в програмата за енергийна ефективност ще се приемат до 10 май (включително), 2023 г. в Център за административно обслужване, бул. „Розова долина“ 6.

Обявеният от Министерството на регионалното развитие и благоустройството краен срок е 31 май, като периодът от 20 дни до края на месеца е необходим за обработка на последните постъпили заявления.

В общинската администрация е създадена необходимата организация в помощ на гражданите за кандидатстване по програмата. Подробна информация, както и образци на заявленията са публикувани на сайта на Община Казанлък.: https://www.kazanlak.bg/cat-716.html

Енергийното обновяване на жилищата се финансира по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.

Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост и са проектирани преди 26 април 1999 г. Одобрените сгради ще получат до 100 процента безвъзмездна финансова помощ.