Дарение за болницата, компенсация за обществения превоз

С 30 гласа „за“, един „против“ и нула „въздържали се“ общинските съветници приеха решението да бъде дарен имот в полза на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД с обща площ от 7.795 декара. Предложението за дарение идва от Община Казанлък и цели подобряване финансовото състояние на лечебното заведение. Данъчната оценка на имота е 59 456.40 лева, но се прогнозира, че пазарната му стойност е неколкократно по-висока, над 200 хиляди лева.

Според предоставената в доклада от Общинска администрация справка, общинската болница е приключла отчетната 2017 година с 283 хил. лева загуба. Според прогнозния счетоводен банас на болницата, очакваната текуща загуба за 2018 година възлиза на 180 хил. лева.

Общинският съветник от „БСП-Лява България“ Румяна Друмева предложи да бъде изменено решение № 961 на Общинския съвет, с което бяха приети Бюджетът и Инвестиционната програма на Община Казанлък за 2019 година, като бъде одобрена субсидия в размер на 200 хил. лева за МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“. Субсидията да се изплаща по 20 хиляди лева всеки месец. Председателят на Общинския съвет Николай Златанов контрира това предложение като незаконосъобразно, като посочи, че се предлагат промени в друго решение, взето на друго заседание, без внесен предварително доклад в постоянните комисии и не се посочва от къде ще се вземат тези 200 хил. лева. Въпреки изказаното мнение, той подложи на гласуване предложението на Румяна Друмева, което събра едва 3 „за“, 8 общински съветници се въздържаха, а 17 гласуваха „против“. Така остана основното предложение да бъде дарен имот на общинската болница.

797 хиляди лева ще получи общинската болница от целевите 30 млн. лева, които държавата отпусна за общински и областни болници в цялата страна. С целевите средства от държавата и по Здравна каса общо увеличението на бюджета на болницата за тази година е с 1 122 324 лева повече спрямо бюджета й за 2018 година, съобщи кметът Галина Стоянова. Тя допълни, че към това се добавят и средствата от дарения имот, с което общо средствата стават близо 1.5 млн. лева. По предложение на кмета като вносител на предложението, отпадна точката в дневния ред за откриване на процедура за провеждане на конкурс за управител на МБАЛ „д-р Христо Стамболски“ ЕООД.

Общинските съветници решиха още да бъдат предоставени 60 хил. лева от бюджета на Община Казанлък за 6 пълни месеца като компенсация за обществен превоз на пътници по автобусните линии от общинската и областната транспортни схеми, възложени на действащия превозвач. Решено бе още, че след стартиране на Интегрирания градски транспорт, в т.ч. извършване на обществен превоз с електробуси, кметът на общината да внесе нов доклад с предложение за преразглеждане на размера и разпределението на сумите за компенсация между превозвачите. Съветниците приеха решението с 27 гласа "за", нямаше "против" и "въздържали се".