Бутаме времето с час напред в неделя


Тази неделя - 31 март ще е последното задължително за страните - членки на ЕС преминаване към лятното часово време.

Тогава часовникът трябва да покаже час напред.

До края на април тази година страната ни ще трябва да каже кое време принципно избира за постоянно, така че от 2021 година да спре сезонното местене на стрелките.

Към зимното часово време - за последно отново задължително, ще преминем на 27 октомври тази година, когато ще върнем времето с час назад, което е и астрономическото време и то съвпада с биоритмите на човешкия организъм.


В момента в страните от ЕС има три стандартни часови зони: Западноевропейско време, в което са Ирландия, Обединеното Кралство и Португалия: Централноевропейско- в което са 17 държави от Общността.

България, заедно с с Гърция, Румъния, Естония, Кипър, Латвия, Литва и Финландия са в Източноевропейското време.

40 години продължи смяната на астрономическото време, като замисълът е бил повишаване на производителността и икономия на електричество.

Дълги години отражението на тази смяна върху човешкия организъм бе неглижирана тема.