Български монети ще бъдат сечени, докато страната ни използва лева, и ще спрат да бъдат изработвани емисии, след като приемем еврото.
От пресцентъра на Българската народна банка поясниха, че БНБ ще продължи да възлага отсичането и ще пуска в обращение български разменни и възпоменателни монети с номинална стойност в лева или стотинки до въвеждане на еврото, като законно платежно средство в Република България. След приемане на общата европейска валута за официална парична единица в страната, българските монети и банкноти ще престанат да бъдат законно платежно средство и ще бъдат изтеглени от наличното паричното обращение. Тогава централната банка ще започне да възлага отсичането и ще пуска в обращение евромонети с българска национална страна, допълват от БНБ. Кога ще се случи това, обаче, все още не е окончателно решено. Все още няма ясна дата за приемането ни еврозоната и прекратяване на сеченето на български монети.