България е над средното ниво по жени предприемачи

През последните години делът на жените-предприемачи в България се увеличава. По данни на Националния статистически институт вече над 30% от предприемачите у нас са дами, това става ясно от форум, посветен на женското предприемачество у нас.

Наскоро изнесени данни на Европейската комисия за Централна и Източна Европа показват, че само около 1% от инвестициите в бизнес през 2020 г. са направени в компании, основани от жени. 5% от стартиращите предприятия със смесено участие между мъже и жени са получили финансиране, докато над 93% от инвестираните финансовите средства са отишли при стартъпи на мъже-предприемачи.

Данните показват още, че България се нарежда над средното ниво в статистиката на Европейския съюз по жени предприемачи. Дамите на високи мениджърски позиции също са значителен процент в България. Те са много по-млади от мъжете, заемащи подобни постове, и притежават необходимото високо образование. Изследване сочи, че 60% от жените се решават да започнат собствен бизнес, използвайки не кредитен, а собствен ресурс и за своя сметка. Тази тенденция показва по-умереното и по-склонно към спестяване икономическо мислене при жените, както и нежеланието и страха от поемане на финансови рискове. За разлика от тях, мъжете са по-склонни към рискове, както финансови, така и пазарни. Според доклад на Мария Габриел, еврокомисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж, представителството на жени на ниво инвеститори и участието им в създаването на фондове за рисков капитал, е твърде ниско и незадоволително. За сметка на това, тези данни донякъде се компенсират с високия процент дами в Европа и България, които участват в управлението на собствени компании.

Разликата между женското и мъжкото предприемачество основно е в това, че жените търсят баланс между фокусирането върху бизнеса и личния живот. По-склонни са да подценяват себе си, продуктите, които създават, и компаниите, които управляват.

По информация на Economy.bg