Средно по десетина души постоянен поток, предимно пенсионери, изчакват през целия ден на опашката пред двете общински каси на първия етаж на Данъчното, видя репортер на „За Казанлък“ днес. Казанлъчани, тръгнали да плащат данък сгради и такса смет в общинската хазна, могат да направят това и на касата на петия етаж на сградата. Повечето от тях, обаче предпочитат първия етаж, където се трупа опашката пред двете врати на Дирекция „Местни приходи“. „Не ми се катери до горе“ и „Тук съм свикнал“, са мотивите на чакащите да си платят, повечето от които – пенсионери и отрудени граждани, с вид на социално слаби. По традиция, възрастните хора първи се редят на опашките, по-младите или нямат време, или не намират плащането на местните данъци, от които се издържат местните дейности, за свой приоритет. Или плащат по банков път.
3 млн. 765 хил. 500 лв. данъчни приходи са заложени в новия бюджет на Община Казанлък за 2016-та година. Неданъчните приходи са прогнозирани на 10 млн. 283 хил. 811 лв.
От местните приходи, събрани от казанлъчани, се финансират и разходите за кметствата по 19-те населени места в община Казанлък. За тази година те са 270 хил. лв. Съгласно Приложение №4 в Бюджета на Община Казанлък за местните дейности, за Общинския съвет са заделени 284 хил. лв. Детските градини и ОДЗ-та, както и културните институти – общо 6 на брой, също се финансират от събраните от казанлъчани местни приходи. 1 млн. 669 хил. 349 лв. отиват през 2016-та в общинските детски заведения, 80 хил. лв. от тях са за лагера на Паниците, 43 хил. 760 лв. е рамката на Общинската програма за закрила на детето. Издръжката на Детска млечна кухня е малко над 1 млн.лв. Пак от местните данъци и такси се издържа и социалната дейност на Общината, която тази година ще струва по план малко на 700 хил. лв. Същият източник на приходи има и издръжката на осветлението на обществени места, за което са предвидени почти 731 хил. лв. Озеленяването и чистотата се издържат също от местните приходи. Сумата за озеленяване тази година е 609 хил. лв., Чистотата ще глътне 2 млн. 501 хил. лв. Казанлъчани, които вече плащат данъците си за 2016-та, издържат и Историческия музей, театъра, художествената галерия, библиотеката, музеят на Чудомир, новият Музей на розата, новият музей на фотографията. Издръжката за обредните зали и домове е 139 хил. лв.
Средно по 15-20 минути отнема изчакването на ред пред касите на Дирекция „местни приходи“, редът върви спокойно, без напрежение. Данъчните задължения могат да се плащат и по банков път, от което се възползват, предимно юридическите лица.