„Арсенал“ Ад –Казанлък отдава под наем за временно и възмездно ползване следния недвижим имот /оранжерия/,
намираща се на бул. „Розова долина“ №27, местност „Кайнарджа“ :

Недвижимият имот включва:

Земя с площ 10397 кв. м. в т. ч:

- Стъклена оранжерия с площ 4 876 кв. м.
- Сграда пропуск с площ 14,05 кв. м.
- Битова сграда с площ 151,60 кв. м
- Навес с площ 75,20 кв. м
- Помпена станция с площ 8,90 кв. м
- Сграда трафопост с площ 9,20 кв. м.
- Сграда склад с площ 45,40 кв. м.
- Сграда с площ 41,35кв. м.
- Сграда работилница с площ 92 кв. м.

За повече информация и справки телефон: 0431/ 6 33 23