От 1 август 2022 година „Арсенал“ АД осигурява безплатен транспорт за работещите в дружеството, пътуващи от населените места в община Павел баня до Казанлък. Безплатният транспорт се изпълнява ежедневно от понеделник до петък за арсеналци, работещи на 8-часов работен ден, първа и втора смяна.

Специализираният транспорт се извършва по два маршрута, както следва:

Първият маршрут е: Осетеново – Манолово – Александрово – Тъжа – Търничени – Габарево – „Арсенал“ АД – Казанлък.

Вторият маршрут е по линията: Павел баня – Скобелево – Асен – Горно Сахране – Долно Сахране – „Арсенал“ АД – Казанлък.

Транспортът покрива над 90% от населените места в община Павел баня.

Това е поредната социална придобивка за работещите в „Арсенал“, наред с ежемесечните ваучери за храна от 200 лева, по-евтиното столово хранене, безплатна почивка на море, грижа за децата на младите семейства, здравеопазване и редица други предимства, които ползват работниците, специалистите и служителите на фирмата.

Пълните и подробни разписания с часовете на тръгване, пристигане и престоя във всяко едно населено място от двата маршрута, начална спирка, крайна спирка, начален и краен час, можете да видите, като кликнете върху таблиците: