Специалисти с техническо образование - стругари, шлосери, шлайфисти, машинни оператори и други в сферата на машиностроенето търси „Арсенал” АД, заяви административният директор Петър Петров по време на представянето на дружеството на Специализираната младежка трудова борса в Казанлък.

Едни от най-високите работни заплати, безплатен транспорт за пътуващите от други населени места, изключително добри социални придобивки, съвременни условия на труд, възможност за обучение на младите кадри и ред други предимства на своите работници осигурява най-голямото машиностроително предприятие в България. Работещите в дружеството вече са над 8500 души с тенденция до края на годината да станат 9000. Тези факти, както и презентацията на „Арсенал” като едно от най-динамично развиващите се предприятия в България привлече интереса на младите хора като възможност за работа в дружеството.


Специализираната младежка трудова борса бе организирана от Бюрото по труда в Казанлък. Младежи без работа от общината и региона имаха възможността да се срещнат с представители на редица промишлени предприятия като „Арсенал” АД, „М+С Хидравлик”, „Капрони”, НИТИ, „България –К”, „ЮМТ”, Завод за пружини, „Теда”,както и такива като „Хляб и хлебни изделия”, „Тера гранд”, МБАЛ „Д-р Христо Стамболски”, СБА.


Към 30 септември 2016 година безработицата в община Казанлък е 4%, което е почти двойно по-ниско от нивото на безработица за целия регион, обхващащ общините Казанлък, Павел баня, Мъглиж, Гурково и Николаево. В края на изминалия месец младежите без работа представляват 16.6% от общия брой регистрирани безработни лица. Анализът показва, че относителният дял на незаетите млади хора на възраст до 29 години е висок, с което те продължават да бъдат една от рисковите групи на пазара на труда.


В структурата на безработните специалисти най-голям е дялът на регистрираните от областта на техниката и технологиите – 37.6%, следвани от специалистите по икономика и право – 25.9%, в услугите и транспорта – 15,4%, селското стопанство – 5.7%.


В същото време най-много на трудовата борса са свободните работни места за специалисти с техническо образование като настройчици на машини с ЦПУ, машинни оператори, шлайфисти, шлосери, фрезисти, заварчици. Квалифицирани кадри търсят всички машиностроителни предприятия на територията на община Казанлък, което още повече налага сериозен акцент върху професионалното образование в България.