Коалиция „Алтернативата на гражданите“ – Казанлък, чрез своята едноименна фондация, дари 10 000 лева за провеждането на 121-ия Празник на розата. Това е поредното дарение, което Фондацията прави за подкрепа на събития, инициативи и личности, допринасящи за издигане престижа на Казанлък и общината.

Коалицията има седем съветници в мандат 2023-2027 на Общински съвет – Казанлък. Както в предходните мандати, така и в този четиригодишен период в местната власт, представителите на „Алтернативата на гражданите“ не получават своите възнаграждения като общински съветници, а ги даряват за благородни каузи. Миналата година бе учредена и Фондация „Алтернативата на гражданите За Казанлък“, която подпомага родолюбиви инициативи.