Повече зеленина, над 300 нови декоративни храсти от различни видове, близо 60 нови дървета- основно широколистни и 20-тина иглолистни, както и запазване на всички здрави сега съществуващи дървета, повече пространство, повече комфорт и безопасност за гражданите, специални места за паркиране на велосипеди и маркирано трасе за велосипедисти. 40 места за паркиране в района на ДКЦ-1-Поликлиника, уширения за специализираните медицински автомобили, стоп бутони за преминаване през улиците, които пресичат пешеходната зона и предимство за автомобилите в час пик.


Това накратко са акцентите в идейния проект за новата пешеходна зона на Казанлък- продължението на улица „Скобелев“ до парк „Розариум“. Според работилите по проекта архитекти и специалисти по градска среда и ландшафт от Община Казанлък, продължението на пешеходната зона ще бъде направено на модулен принцип и ще осигури възможности за плавен и хармоничен преход през градската структура: както и за оживяване и възраждане на предприемаческите активности, така и за формиране на нови социални и културни пространства.Специално внимание в проекта е отделено на сигурността на гражданите по пешеходната зона, които ще пресичат двете улици- ул. “Христо Ботев“ и „Стара планина“, към парк „Розариум“, чрез натискане на специални бутони за предимство, които ще бъдат поставени до пешеходните пътеки. На база проучване на трафика в района, с бутоните ще се осигури регулиране на потока от автомобили в час пик и предимство за тях, а в почивни дни регулирането с бутоните ще е в полза на пешеходците.
Идеята е максимално да бъдат улеснени както водачите на автомобили, така и сигурността на гражданите.
Ако идейният проект бъде приет в този си вид, в който се предлага, то в района на ДКЦ 1- Поликлиника ще се изградят и в южната част на сградата допълнително паркоместа за автомобили и специални подходи и местата за линейки и коли на Противопожарна служба.
Специално внимание е отделено на живеещите в района на удължението на пешеходната зона по улица „Скобелев“, които няма да бъдат ощетени откъм паркиране на своите автомобили.
Въпреки че на практика улицата ще се затвори, то със специална карта за достъп до т.н потъващи прегради ще бъде решен въпросът с паркирането на техните автомобили.
Подобно решение в идейния проект се предвижда за около 30-40 автомобила.
Проектът предвижда и обновение на осветлението и дъждоприемните шахти в района, мни места за отдих.

Той ще бъде представен пред гражданството в сряда, 17 юи от 17,30 часа в Инфоцентъра в Казанлък.


Резюме на идейния проект вижте във видеото ТУК:

https://www.kazanlak.bg/page-9081.html