За разлика от миналогодишния бюджет, в бюджета на Община Казанлък за 2018 година са заложени възможности за увеличение трудовите възнаграждения на служителите във всички общински звена, включително и второстепенните разпоредители. Спрямо миналата година, сега са предвидени 827 000 лв. повече за заплати от приходите от местни дейности. Това е посочила кметът Галина Стоянова по време на състоялото се днес заседание на Общинския съвет за тристранно сътрудничество, съобщава общинският пресцентър.

Увеличението на заплатите в общинските структури ще бъде с 10% и засяга 400 души, показва наша справка. С него общият им размер става 4 млн. 893 хил. лева. Отделно от това, с 10% ще бъдат увеличени и заплатите на работещите в общинска администрация, които по щат са 145 души. Дофинансирането за тях е 485 хил. лева.

Кметът е запознала участниците в съвета с основната философия и с рамката на Бюджет '2018. Посочени са били и приоритетите в Инвестиционната програма за тази година – по-малко общински обекти за продан и основна политика към придобиване на собственост и добро стопанисване. Общинското ръководство възнамерява да закупи земята под общинските бунгала в Несебър, за да го превърне дългосрочно в място за отдих на Черноморието, подобно на детския лагер в старопланинската местност „Паниците“.

Галина Стоянова е благодарила на синдикатите за изпреварващата целогодишно работа, която позволява стъпаловидно увеличение на бюджетните средства и ги прави добри партньори на изпълнителната власт. Тя е отбелязала, че не са много общините, които могат да се похвалят с подобен напредък, информират още от Община Казанлък.

От своя страна, синдикалните лидери са благодарили за поетия ангажимент през изминалата година, а именно - заплатите на медицинските сестри в здравните кабинети и детските ясли да се увеличат с близо 20%, за да се достигнат договореностите в рамковото споразумение на национално ниво.

„Когато има развитие в общината, разговорите между страните по основните ангажименти се постигат по-лесно“, е отбелязала кметът Стоянова и е изразила надежда оттук-нататък да има възможност заедно да надграждат постигнатото.