80 тежки произшествия на пътя, отчита МВР в Старозагорска област
В град Казанлък са регистрирани 23 тежки пътно-транспортни произшествия с 1 загинал и 25 ранени лица

80 тежки пътно-транспортни произшествия с 1 загинал и 107 ранени, отчита Областната дирекция на МВР – Стара Загора, в своя анализ за първото полугодие на 2023 година. Според анализа, за допуснатите ПТП с пострадали основна отговорност носят водачите на превозните средства.
При движение с превишена и несъобразена скорост са възникнали 81 ПТП с 36 ранени. В сравнение с 2022 г. ПТП са с 10 по-малко, загиналите – с 2 по-малко, а ранените са с 8 повече.
Вследствие употреба на алкохол са допуснати 16 ПТП с 6 пострадали лица. През 2022 г. също са настъпили 8 ПТП с 6 ранени.
През светлата част от денонощието са настъпили 172 ПТП с 2 загинали и 78 ранени, а през тъмната част от денонощието – 72 ПТП с 1 загинал и 30 ранени.
Установени участъци със завишена пътнотранспортна аварийност – с три и повече ПТП по автомагистрали, първокласни и второкласни пътища, като посочва път І-6 – км 301+000 община Казанлък.
МВР препоръчва периодично да се извършва проверка на хоризонталната маркировка и на знаковото стопанство в общината. Да се поддържа в изправност пътя, пътните съоръжения и средствата за организация и регулиране на движението. Да се сигнализират незабавно препятствията по пътя и да ги отстраняват във възможно най-кратък срок. Да се внедряват и поддържат техническите средства и системи за регулиране и управление на движението. Ежегодно да се извършва оценка на техническото състояние на пътя.