80% от работодателите са готови с коледните изненади


Работодателите, готови да стимулират работниците си независимо от финансовите резултати, са се увеличили за 2017 година спрямо миналата, сочи проучване на Българската стопанска камара година.

Тази година 79,7% от участвалите в анкетата на БСК 790 фирми декларират намерение да зарадват служителите си за Коледа. През 2016 техният процент е бил 78,5. От тях през 2017 най-голям е делът (70%) на онези, които предвиждат финансов стимул. 19% от работодателите ще стимулират служителите си чрез фирмени подаръци, 9% - с ваучери за храна, а 3% - с ваучери за почивка.

От предпочелите финансовия стимул преобладаващата част (62%) предвиждат той да е в размер до 20% от нетното месечно възнаграждение на работниците, а всеки трети работодател (30%) предвиждат бонус в размер до 50% от работните заплати. Останалите 8% от работодателите са решили да отделят бонуси в размер до 75-100% от възнаграждението на работниците. Нито един от анкетираните не възнамерява да дава бонуси, по-големи от една месечна работна заплата.

Добрите финансови резултати на фирмата са ключова предпоставка за работодателите, когато планират коледни стимули за своите работници. 44% от анкетираните отговарят именно по този начин на въпроса „При какви условия бихте дали коледни бонуси?“. 34% са на мнение, че бонуси трябва да се дават след внимателна преценка на приноса на всеки работник, а 21% биха зарадвали работниците си независимо от финансовите резултати на фирмата. Едва 1% от анкетираните твърдят, че при никакви условия не биха дали коледни бонуси.

Най-честият мотив за раздаване на коледни бонуси (за 38% от анкетираните) е да бъдат поощрени добрите служители, а 19% виждат в това възможност за сплотяване на екипа. Всеки пети работодател (26%) планира бонуси, за да спази традициите на фирмата, а 11% приемат този жест към служителите като форма за подобряване и съхраняване на фирмения имидж.

Едва 1% са работодателите, които принципно не одобряват раздаването на бонуси.

Източник: Economy.bg