76 на съд през март

Прокурорите от Районна прокуратура-Стара Загора, през месец март 2017 г., са решили по същество 73 наказателни производства, съобщават от Пресцентъра на Апелативната прокуратурав Пловдив.

В съда са били внесени 73 прокурорски акта срещу 76 лица - от тях 23 обвинителни акта срещу 24 лица, 42 споразумения за решаване на делото срещу 44 лица и 8 предложения срещу осем лица за налагане на административно наказание, по реда визиран в чл.78а от Наказателния кодекс.

В Районен съд – Стара Загора са били внесени - 4 дела с прокурорски акт за престъпления срещу личността (причиняване на телесна повреда, закана с убийство), едно дело за престъпления против защитени търговски марки, четири дела за престъпления против брака и семейството (за неплатена издръжка).

Внесени са и 20 дела срещу 23 лица за престъпления против собствеността (кражби, обсебване, измами, вещно укривателство и унищожаване/повреждане на чуждо имущество), 2 дела за престъпления против стопанството (държане на акцизни стоки без бандерол и за неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа), едно дело за престъпление против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции, две дела за документни престъпления, три дела за престъпления против реда и общественото спокойствие (упражняване на професия, без правоспособност и хулиганство) и 36 дела за общоопасни престъпления (управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол/наркотични вещества, управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за шофиране, управление на нерегистрирано МПС, държане на огнестрелни оръжия, държане на наркотични вещества).