Общо 50 маломерни и 12 слети паралелки на ученици от 1 до 12 клас ще има в училищата на територията на община Казанлък. Предложението за тяхното одобрение и разрешавана на дофинансирането им, съгласно нормативните разпоредби, предстои да се разглежда на първата септемврийска сесия на местния парламент в Казанлък.

През новата учебна година от бюджетите на училищата, в които има маломерни и слети паралелки, и от бюджета на община Казанлък, ще се дофинансират общо 267 ученика, от които 221 в маломерни паралелки и 46 - в слети.
Стандартът за дофинансиране на един ученик е 1409 лева.
За тази цел само от бюджета на община Казанлък за дофинансиране на ученици в маломерни паралелки в училища, чийто брой ученици не надвишава 80, от средата на септември до края на тази финансова година ще трябва да бъдат заделени 9 205,74 лева.
Маломерни паралелки през новата учебна година ще има дори и в най-голямото училище на територията на община Казанлък – СОУ „Екзарх Антим Първи“, където ще се дофинансират две маломерни паралелки след 9 клас. Маломерни паралелки в Казанлък ще има и в училищата "Никола Вапцаров", "Кулата", "Мати Болгария", "Паисий Хилендарски".

Общо в 5 градски училища и в 11 в населени места от община Казанлък ще има маломерни и слети паралелки през новата учебна година.
С по 4 слети паралелки ще са училищата в Шейново и Бузовград. Маломерни паралелки ще има в градовете Крън и Шипка, както и в селата Ръжена, Кънчево, Овощник, Горно Черковище, Копринка, Хаджидимитрово, Енина.