47 са възпитаниците на Професионална гимназия „Иван Хаджиенов“, които тази учебна година се обучават в практически опит и знания в структурите на „Арсенал“ АД. Българо-швейцарският проект ДОМИНО за дуално образование приключи с финансирането, но дуалното обучение в българското образование продължава. Продължава и практическото обучение на бъдещите техници в най-голямото машиностроително предприятие у нас. Споразумението за партньорство между „Арсенал“ и Механотехникума за дуалното обучение е подновено. Така тазгодишните 47 ученици от 11 и 12 клас в паралалеките „Мехатроника“ и „Машини и системи с ЦПУ“ учат 2 дни теория в училище и 3 дни работят в „Арсенал“.

До този момент, през учебните години от 2015 до 2019, по проекта ДОМИНО и по старата система за съчетаване на учене и практика, 95 възпитаници на Механото са получили практическа подготовка в „Арсенал“. Тези момчета и момичета вече са завършили средното си образование. Новата смяна от 47 ученици се подготвя от наставниците в заводи и цехове на фирмата. Наставниците са 30, тъй като в някои от цеховете, поради работа на сменен режим, е необходимо повече от един арсеналски специалист да поема задълженията за практическото обучение на учениците.

Екипът от преподаватели в Механотехникума, който работи по дуалното образование, е съставен от инженерите Златина Илиева, Пенка Бялкова, Георги Стоянов, Иванка Стоянова и Петър Ганчев.

„Арсенал“ е първото предприятие, което започна да приема ученици за дуално обучение по специалността „Мехатроника“, сега примерът му е последван от още две фирми – казва инж. Златина Илиева, която е преподавател по професионално-образователна подготовка, направление „Машиностроене“ в ПГ „Иван Хаджиенов“. - От 2015 година, когато се въведе системата на дуалното образование, учениците вече са на трудов договор в предприятията, намират се в реална работна среда, научават се на трудова дисциплина и виждат, че това, което учат, има приложение в практиката. В 8, 9 и 10 клас те учат основно в училище, а след това надграждат знанията си в заводите и именно така се получава истинската машиностроителна подготовка“.

Според инж. Пенка Бялкова, учениците много повече научават за изделията и за технологичните процеси, когато са в самите цехове. При този модел на професионално образование те много по-лесно усвояват материята и знанията им са по-пълни и задълбочени.

За всеки ученик има специален Дневник за практическо обучение, в който се отразяват темите, по които работят, поставят им се практически задачи, инструктират се, оценяват се, отбелязват се присъствията. Преподавателите работят съвместно с наставниците, осъществяват ежедневен контрол и заедно със специалистите от „Арсенал“, които обучават учениците, правят оценка на знанията им. По думите на учителите, още един плюс към този вид обучение е в началото учениците да преминат кратък курс по особеностите на изделията, т.е. да се направи техническо тълкуване на това, което се произвежда. За да стане още по-съвършено професионалното образование, е възможно да се помисли и за варианти за придобиване на педагогически опит от наставниците. Още повече, че съществуват добри практики в редица страни, а европейските проекти дават възможности за ефективен обмен на опит в тази посока.

Иначе стимулите за учениците да се ориентират към професионално образование се увеличават. Освен трудовите договори, които им предлагат фирмите, от 2019 година Министерството на образованието и науката осигурява стипендии на учениците в дуална форма на образование. За тези, които имат успех над 4.50, сумата е 50 лева месечно, при по-нисък успех стипендията е в малко по-малък размер. Без да се отчитат други критерии, всеки един ученик от дуалното обучение получава стипендия всеки месец.

ПГ "Иван Хаджиенов" в Казанлък бе учлището пионер в дуалното образование в България. През юни т.г. "Арсенал" АД получи специалната награда за фирма, назначила на постоянна работа най-много ученици след приключване на проекта ДОМИНО. Партньорството между училището и фирмата продължава все така успешно.

На снимката: Инж. Златина Илиева и инж. Пенка Бялкова от ПГ "Иван Хаджиенов" и инж. Николай Куцаров от "Арсенал" АД уточняват детайли по учебната програма