36 хиляди за птицеглавия кораб, 40 хиляди – за Общинския съвет


36 хиляди лева за изработката на птицеглавия тракийски кораб, който ще се превърне в туристическа атракция на язовир „Копринка“, да бъдат отразени в бюджета на Община Казанлък за 2018 година, предлага администрацията, което е и едно от предложенията за неговото изменение. Средствата ще бъдат прибавени към капиталовите разходи в параграф „Други дейности по култура“.

Според доклада на кмета на община Казанлък по тази точка от дневния ред на сесията, по сметката на Общината са постъпили 76 000 лева като гаранция по обезпечен иск по Гражданско-процесуалния кодекс. Предлага се 36 000 от тях да отидат за кораба, а останалите 40 000 – за автомобил на ОбС. Последните ще бъдат записани като увеличение на капиталовите разходи в дейност „Общински съвети“.

Община Казанлък финансира проектирането и конструирането на птицеглавия тракийски кораб, който остава нейна собственост. Корабът ще плава по водите на язовира, но, според докладната записка, след първата фаза на проекта – проектирането на кораба, за неговото изработване и завършване ще са необходими 36 хиляди лева. Идеята на Община Казанлък е корабът да се превърне в атракция, която да предизвика интереса на туристите, да се ползва за разходки в язовира и за демонстрации на бойните умения на траките. Както сподели в края на март 2018 година авторът и ръководителят на проекта „Археосвят – по пътя на великите“ на студио „Енохфилм“, включващ изработването на птицеглавия тракийски кораб, Атанас Димитров, всички елементи по плавателния съд са от дърво и се правят изцяло на ръка, без използването на машини. Така, както са го правили древните тракийски майстори.

Изменение в общинския бюджет налага и предложението да бъде закупено превозно средство за нуждите на Общински съвет-Казанлък, тъй като предоставеният досега от Общинска банка „Ситроен С5“ е върнат, поради прекратяване на договора. Ползването на превозни средства, предоставени безвъзмездно от различни институции, не е добър вариант, смятат от админстрацията, тъй като могат да бъдат изискани обратно, което би довело до затруднение в работата на ОбС. Закупуването на собствен лек автомобил за нуждите на Общинския съвет ще реши този проблем и ще подпомогне неговата дейност, се казва още в мотивите.

Третото изменение в Бюджет 2018 е свързано със закупуването на едно електрическо превозно средство, което ще се ползва от Общинското предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“. При одобряване на проектопредложението за електромобила Националният доверителен екофонд осигурява безвъзмездно 20 000 лева за превозното средство и 1760 лева за надстройката. Поради икономии в дейност „Чистота“, съфинансирането от 58 500 лева от страна на Общината може да бъде осигурено от издръжката на дейността.