350 жилища залагат при кмета Деньо Аврамов


При Любен Любенов Бузовград, Крън и Енина се присъединяват към Казанлък

24-ият градоначалник на Казанлък е Деню Аврамов. Неговият мандат продължава 1 година и 8 месеца - от април 1951 до декември 1952 година. Два са основните приоритета в строителната програма на кмета Аврамов. Това са строителството на жилища и изграждането на градския водопровод. Започва построяването на 4000 метра водопроводни тръби в града за водоснабдяване на отделните райони.

В началото на 1952 г. Градският народен съвет приема осемгодишен план за капитално строителство за годините 1952-1960. В него се разрешава окончателно въпроса с градския водопровод. Залага се построяването на 350 жилища. За подобряване на инфраструктурата се предвижда поставянето на паваж и прокарване на улично осветление.

По времето на 24-ия казанлъшки кмет, през 1951 година, в града се разкрива Санитарно- противоепидемична част.

След него поста заема Любен Любенов. Той е с почти пълен четиригодишен мандат – от декември 1952 година до февруари 1956 година. По негово време през 1953 г. към Градски народен съвет Казанлък се присъединяват общините Бузовград, Крън и Енина със съответните села към тях. Общината поема грижата и за тяхното благоустройство.

През януари 1952 г. в Казанлък се открива Микробиологична лаборатория към Хигиенно-епидемиологичната инспекция, а на следващата година в града е основано предприятие за автобусни превози, което по-късно се нарича фирма „Динамика”.Окончателното завършване на язовирната стена на язовир „Георги Димитров”, днес язовир „Копринка”, се отчита на 11 юли 1954 г., по времето на кмета Любен Любенов. Голяма част от основите на самата язовирна стена, която е с огромни каменни блокове, добивани в кариерата Гюрля, е трябвало да бъдат прекарвани с каруци, теглени от волове. Едва през 1950 година е изградена първата теснолинейка за превозване на камъните, които са полагани в основата на стената. Проектанти на стената са двама инженери Минчо Иванов и Иван Савов, а на двата главни канала инж. Разсолков. Ръководител на строителството първо е инж. Павел Димов, а по-късно инж. Георги Георгиев. Койчо Коджейков е ръководител на строежа на самата стена. Инж. Велин Иванов и инж. Минчо Чернев са ръководители на главните канали.Строителството на язовира започва през 1947 г. и продължава до 1954 г. Открит е на 6 септември 1955-а.

През 1955 година се полага началото на СПТУ „Хидравлика”, а на следващат 1956-а в Казанлък започва да се обсъжда идеята за създаване на основно турско училище, което започва да функционира през същата година.