От днес, 20 юни, родителите могат онлайн да правят корекции в заявленията си за второ класиране

35 свободни места за първи клас и 10 свободни места за подготвителната група в училищата в Казанлък бяха обявени след първото класиране чрез електронната система, въведена от Общината.

Съгласно утвърдения план-прием след първо класиране свободните места за първи клас са 35 и те са в три училища в Казанлък. Това са ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – 1 място, ОУ „Георги Кирков“ – 20 места, и ОУ „Чудомир“ – 14 места. За подготвителна група в училище ОУ „Чудомир“ има 10 свободни места.

От 20 до 23 юни, включително, родителите могат да направят корекция на заявленията - нов избор на училище, да преподредят желанията и т. н., за второ класиране онлайн на https://school.kazanlak.bg за първи клас и https://school.kazanlak.bg:8443 за подготвителни групи в училища. Резултатите ще бъдат обявени на 24 юни, а записването на класираните деца ще бъде извършено от 25 до 27 юни 2019 г., включително, информира пресцентърът на Община Казанлък.

При наличие на свободни места след второ класиране срокът за кандидатстване за III класиране е от 29 юни до 2 юли, включително. Обявяване на класирането ще бъде на 3 юли, а записването ще бъде от 4 до 5 юли, включително.

Пълният график за прием в училищата може да бъде разгледан на страницата на Община Казанлък в раздел „Дирекции и отдели“ – „Хуманитарни политики“ – „Образование“ – „Училища“.

За родителите, които нямат достъп до интернет, директорите на училища са създали необходимата организация за подаване на заявления - за тези, които не са подали преди първо класиране, или за корекция на вече подадено заявление на място в работните дни до края на периода на кандидатстване.