С решение на Министерски съвет от 2019 година 29 юни е обявен за Национален ден на безопасността на движението по пътищата. Безопасността на пътя е функция от изграждането на безопасна инфраструктура, която предотвратява човешки грешки и намалява последствията от тях, но също така зависи от всеки участник в движението, който трябва да познава и спазва закона.

Данните показват, че през 2022 г. са настъпили 460 ПТП със загинали, а при 50 от катастрофите живота си са загубили повече от един човек. Черната статистика наброява 531 загинали и 8 422 ранени участници в движението по пътищата през изминалата година. А през първите четири месеца от настоящата година спрямо същия период на 2022 г. пътнотранспортните произшествия са със 133 повече, като има ръст и в броя на ранените.

Нараняванията и смъртните случаи вследствие на пътнотранспортни произшествия влияят негативно както върху здравето и живота на отделните индивиди и на техните семейства, така и върху цялото общество, здравните и финансовите ресурси на страната, производителността и просперитета, с икономически и социални последици.